Nitrosens


Trimble Greenseeker z monitorem FMX

System GreenSeeker Trimble to zaawansowany system pozwalający na pomiar stanu odżywienia roślin w czasie rzeczywistym, czyli podczas jednego przejazdu roboczego dokonywany jest pomiar, obliczanie właściwej agronomicznie i ekonomicznie dawki azotu i aplikacja.

Potocznie nazywany czujnikiem zieleni, system bazuje na pomiarze odcieni liści zbóż który związany jest ze stężeniem azotu w chlorofilu roślin czyli wprost z jej odżywieniem i pozwala regulować dawkę azotu. Pomiar odbywa się w wąskich pasmach światła widzialnego oraz na jego granicach. Dodatkowym elementem branym do obliczenia właściwej dawki jest ilość roślin na danym obszarze a więc wielkość biomasy.


Uwaga! Na system Trimble GreenSeeker można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% w ramach programu "Wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych" jako Czujniki zieleni pozwalające regulować dawkę azotu.

Greenseeker

System może być złożony z nawet 8 czujników, przy zamontowaniu ich na belce opryskiwacza, system pokrywa swoim pomiarem całą szerokość roboczą.

Greenseeker

GreenSeeker Handheld to ręczne urządzenie do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot, pozwalający na szybką ocenę stanu roślin w konkretnym miejscu. Pomiar jest błyskawiczny i dokładny. Dzięki bezpłatnej aplkacji ConnectedFarm użytkownik może rejestrować wartość pomiaru wraz z miejscem jego wykonania (pozycja GPS).

Uwaga! Na czujnik Trimble GreenSeeker Handheld można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% w ramach programu "Wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych" jako Ręczne urządzenia do oznaczania zaopatrzania roślin w azot