Żniwa 2018. Monitoring zasobności glebowej


Jedyną możliwością jest precyzyjne zbadanie zasobności aby właściwie dobrać odpowiednie dawki nawożenia. Efekt ekonomiczny wynikający z rolnictwa precyzyjnego jest w tym przypadku bardzo pożądany w obliczu perspektywy niższych plonów.
skaner_.jpg