Oprogramowanie


Farm Works - program biurowy

Z przyjemnością informujemy, że firma Agrotechnology uzyskała statut wyłącznego przedstawiciela producenta, doskonałego oprogramowania rolniczego Farm Works w Polsce.

Farm Works to wiodące oprogramowanie rolnicze oferujące wsparcie dla wszystkich zadań realizowanych w gospodarstwie.

Planting_Map300x225.jpg

Siew

• Tworzenie map odmian ręcznie lub import z systemów kierowania na pojazdach.
• Drukowanie raportów plonowania odmian, w celu oceny wydajności każdej odmiany użytej w gospodarstwie
• Podgląd i analiza map siewu przemiennego.


Map_Analysis300x200.jpg

Nawożenie

• Możliwość wykorzystania map typów gleby, zmienności gleby, badań zasobności bądź innych danych przestrzennych do tworzenia map zmiennego nawożenia.
• Podgląd i drukowanie raportów, podgląd kalkulacji całego zapotrzebowania na nawozy oraz przewidywanych kosztów nawożenia w skali całej kampanii bądź gospodarstwa
• Zaawansowane formuły umożliwiają zaprojektowanie nawożenia precyzyjnie dostosowanego do zamiarów.


Overview_View415x468.jpg

Żniwa

• Nakładanie map plonów na mapy odmian w celu oceny wydajności plonowania
• Uśrednianie plonów z różnych lat i różnych upraw w celu stworzenia dokładnej mapy potencjału plonotwórczego pola
• Kalibracja map plonów umożliwiająca uzupełnienie braków.


image004.jpg


Prowadzenie maszyn
• Możliwość tworzenia, edycji, zarządzania liniami i krzywymi prowadzenia popularnych systemów prowadzenia pojazdów wliczając wszystkie urządzenia Trimble.
• Wsparcie dla szerokiej gamy systemów innych producentów
• Projektowanie linii, granic, przeszkód, wyłączeń, podziałów
• Analiza przebiegu linii w celu optymalizacji ruchu maszyn po polach.


image005.jpg


Badania gleby
• Tworzenie map poboru prób gleby ręcznie bądź za pomocą wbudowanych narzędzi
• Transfer zadań pobierania prób gleby do oprogramowania Farm Works Mobile
• Import wyników analizy próbek
• Tworzenie, edycja i zarządzanie mapami zasobności glebowej.


image003.jpg


Przestrzenna analiza finansowa
Unikatową funkcją FW jest połączenie map plonów z mapami stałych i zmiennych nakładów na produkcję. Funkcja ta pozwala ocenić zyskowność produkcji na każdym fragmencie pola. Pozwala to na efektywniejsze dokonywanie decyzji w procesie zarządzania produkcją.


image007.jpg


Zapisy polowe
• Zarządzanie danymi, z możliwością tworzenia licznych, osobno zarządzanych właścicieli , gospodarstw i pól.
• Rejestracja pracy maszyn, wydatku środków produkcji, zadań pracowników
• Szczegółowe zapisy wykorzystania sprzętu
• Raportowanie szczegółów i podsumowania zużycia zasobów, środków ochrony, czy nawozów.


image008.jpg


Kompatybilność
• Farm Works wspiera szeroką gamę urządzeń rolnictwa precyzyjnego. Trimble, Case IH/New Holland, John Deere, Ag Leader, AGCO, CLAAS, Precision Planting, Raven, DICKEY-john to tylko część systemów które są obsługiwane.
• Pełne wsparcie dla głównych formatów danych używanych w systemach przestrzennych GIS, zdjęć lotniczych, map Bing i Google.