fbpx
3,416 Views

Piotr Mazur – AGROTECHNOLOGY realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania w firmie Piotr Mazur Agrotechnology w celu optymalizacji procesu świadczenia usług oraz usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem”

KRÓTKI OPIS PROJEKTU
Przedmiotem wnioskowanego projektu jest wdrożenie w firmie Piotr Mazur Agrotechnology specjalistycznego systemu informatycznego pozwalającego na zdalny obieg dokumentów, zarządzanie poszczególnymi procesami, usprawnienie komunikacji pomiędzy klientem a firmą Wnioskodawcy, umożliwienie elektronicznej wymiany informacji.
Celem projektu jest cyfryzacja przedsiębiorstwa.
Planowane efekty projektu to wzrost konkurencyjności firmy na rynku, który zostanie osiągnięty poprzez uporządkowanie i scentralizowanie, działań, które dotąd były wykonywane w sposób tradycyjny. Możliwa będzie ich zdalna realizacja, a w
przypadku części z tych procesów zostaną one wyeliminowane. W wyniku realizacji projektu w szybki i przejrzysty sposób będzie można planować, realizować oraz śledzić proces realizacji usługi, począwszy od pozyskania on-line od klienta zlecenie zbadania konkretnego pola uprawnego, wykonania usługi wraz z bieżącą elektroniczną informacją o etapie i wyniku prac a ramach obsługi posprzedażowej
zwrotnemu przesłaniu klientowi przypomnienia o konieczności aktualizacji badań oraz informacje o aktualnej ofercie firmy.

Wartość projektu: 280 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 238 000,00 PLN
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

 

Piotr Mazur – AGROTECHNOLOGY realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „System inteligentnego, nisko-inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo”

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi inteligentnego, nisko-inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych docelów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo”

Wartość projektu: 389 581,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 331 045,25 PLN

 


   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, mająca na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

EIP Center Point

W 2014 roku jako jedyny ekspert ds. Rolnictwa Precyzyjnego z Polski, brałem udział w pracach Grupy Roboczej Mainstreaming precision farming. Celem międzynarodowej grupy, złożonej z naukowców oraz praktyków rolnictwa, było wypracowanie sposobów promocji Rolnictwa Precyzyjnego w krajach Unii Europejskiej.

Szczegóły projektu oraz raporty z prac można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/ma…

 

 

ASAP-logo.jpg

ASAP

Konsorcjum prowadziło prace nad platformą udostępniającą dane satelitarne o stanie upraw.

Strona projektu: http://www.igik.edu.pl/pl/asap

 

Jesteśmy Członkiem

logo_ISPA.jpg

× Jak mogę ci pomóc?