fbpx
1 View

Projekty europejskie

Jako firma bierzemy udział w wielu projektach europejskich.

 

Projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, mająca na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

EIP Center Point

W 2014 roku jako jedyny ekspert ds. Rolnictwa Precyzyjnego z Polski, brałem udział w pracach Grupy Roboczej Mainstreaming precision farming. Celem międzynarodowej grupy, złożonej z naukowców oraz praktyków rolnictwa, było wypracowanie sposobów promocji Rolnictwa Precyzyjnego w krajach Unii Europejskiej.

Szczegóły projektu oraz raporty z prac można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/ma…

 

 

ASAP-logo.jpg

ASAP

Konsorcjum prowadziło prace nad platformą udostępniającą dane satelitarne o stanie upraw.

Strona projektu: http://www.igik.edu.pl/pl/asap

 

Jesteśmy Członkiem

logo_ISPA.jpg