fbpx

Zimowy Monitoring azotu mineralnego. Styczeń-luty 2023

2 829,00 19 803,00  (z VAT)

Pobranie prób i badanie zasobności azotu mineralnego. Styczeń – luty 2022.

Opis

Pobranie próbek gleby na potrzeby badania zasobności azotu mineralnego – N-NH4+ i N-NO3. Próby pobierane są z zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.
Próby pobierane z dwóch głębokości: 0-30cm i 30-60cm.

Analiza wykonywana jest w akredytowanym laboratorium.

Badanie gleby przeznaczone na potrzeby zarządzania mineralnym i naturalnym nawożeniem azotowym. Optymalny moment wykonania badania – zima.

Parametry

 • głębokość pobrania: warstwa I: 0-30cm, warstwa II: 30-60cm.
 • ilość nakłuć składających się na próbę zbiorczą – 5
 • pobranie punktowe
 • objętość próbki zbiorczej: około 500ml.
 • próbka dostarczana do laboratorium w formie zamrożonej do -20 stopni Celcjusza
 • Termin realizacji: do 10 dni od pobrania
 • mapy zasobności w postaci papierowej i cyfrowej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z precyzyjnego i regularnego monitoringu azotu mineralnego – przeczytaj artykuł:

Wiosenne badanie azotu

 1. Zamawiasz próbki w pakietach 10, 20, 30 lub więcej próbek. Im więcej prób – tym taniej!
 2. Podaj preferowany termin realizacji w terenie. Termin będzie uzgodniony z klientem z uwzględnieniem możliwości wjazdu na pola.
 3. Cena zawiera dojazd, pobranie prób i analizę zasobności gleby w azot mineralny
 4. Powierzchnia z jakiej pobrane są próby jest dowolna, ale nie może być większa niż 200 ha na 1 pakiet
 5. Jeden pakiet czyli 10 punktów pomiarowych musi zawierać się w okręgu o promieniu 1 kilometra.
 6. Jeden punkt pomiarowy obejmuje powierzchnię 25 metrów kwadratowych (kwadrat 5 x 5 metrów)
 7. Jeden punkt pomiarowy składa się z pięciu nakłuć z głębokości do 60 centymetrów
 8. Gleba z głębokości 0-30 cm i 30-60 cm są pobierane oddzielnie
 9. Pobrane próby są pakowane do hermetycznych pojemników i mrożone do -20 stopni
 10. Próby są dostarczane do laboratorium w ciągu 24h od pobrania
 11. Badania laboratoryjne obejmują analizy zawartości przyswajalnych form azotu: NH4+ i NO3-
 12. Wyniki dostarczane są w ciągu 10 dni od pobrania
 13. Zasobność azotu wyrażona jest w mg N/100g gleby oraz kg N/ha