fbpx
/
2,871 Views0

Ekoschematy Ready

Rok 2023 przyniósł wiele zmian organizacyjnych w rolnictwie. W życie weszły bowiem przepisy nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Oprócz bardziej proekologicznych działań, jakie rolnik musi spełnić w ramach tzw. Warunkowości premiowane będą dodatkowe praktyki. Ekoschematy, bo o nich tu mowa, są dobrowolnymi jednorocznymi działaniami, które rolnik może realizować w celu podniesienia dopłat obszarowych oraz realizacji celów środowiskowych i klimatycznych WPR. Jedną z praktyk, w
ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi jest opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Ekoschemat ten posiada dwa warianty: podstawowy, za który rolnik otrzymuje 1 punkt, oraz wariant z wapnowaniem (3 punkty). Wariantem rozszerzonym objęte są działki, których pH jest mniejsze lub równe 5,5. Co istotne wsparcie przyznawane jest do działki rolnej raz na 4 lata o ile w terminie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku obszarowego rolnik nie otrzymał wsparcia w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”.
Planem nawożenia muszą być objęte wszystkie działki będące w posiadaniu rolnika tzn. zarówno grunty orne, jaki i trwałe użytki zielone. Oparty musi być on o bilans N oraz o badania gleby, które są nie starsze niż 4 lata.

Wszystkie pola do badania, łąki też.

Ze względu na obowiązek uwzględnienia TUZ w planie konieczne są także badania gleby na tych gruntach. Celem tworzenia planu nawożenia jest określenie dawki składników pokarmowych takich jak: azot, potas, fosfor, magnez i potrzeby wapnowania. Realizując ten ekoschemat rolni zobowiązany jest również do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, z uwzględnieniem stosowania nawozu wapniowego. Zarówno obecni, jaki i przyszli nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w realizacji tego działania. W oparciu o wykonywane przez nas badania gleby możemy stworzyć plan nawożenia w wersji podstawowej (bez wapnowani) oraz rozszerzonej (z wapnowaniem).

Badania, ale tylko akredytowane

Co ważne analizy próbek gleby wykonywane są w akredytowanych laboratoriach, a ich wyniki respektowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne państwowe okołorolnicze jednostki. Dysponujemy także narzędziem, które gwarantuje właściwe wyliczenie dawek składników pokarmowych w oparciu o zakładany plon. Dzięki takiej realizacji usługi macie pewność, że plany nawożenia tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wsparcie gwarantowane

Naszym obecnym i nowy klientom gwarantujemy zapewnienie fundamentalnych informacji koniecznych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach ekoschematów.

Już niedługo zaproponujemy Państwu konkretne procedury i rozwiązania, tak, aby być gotowymi na nowe przepisy.

× Jak mogę ci pomóc?