fbpx

Analiza – glebowa materia organiczna (próchnica)

73,80  (z VAT)

Laboratoryjna analiza zasobności gleby w materię organiczną.

Opis

Glebowa materia organiczna. Cześć układu glebowego należące do świata żywego bądź z niego pochodzące. Są to zarówno organizmy glebowe, jak i resztki roślin – w formie nieprzetworzonej jak i rozłożonej przez mikroorganizmy glebowe do prostszych związków.

Wpływ próchnicy na cechy gleby:

W zakresie cech fizycznych

– stanowi podstawę tworzenia się właściwej, agregatowej struktury gleby, poprawiając stosunki wodne i powietrzne
– zabarwia glebę, przyspieszając jej ogrzewanie
– reguluje porowatość, lepkość i zwięzłość gleby
– zwiększa pojemność wodną gleby

W zakresie cech chemicznych

– ma decydujące znaczenie w określaniu pojemność sorpcyjnej gleby. Materia organiczna ma 2-30 razy większą pojemność sorpcyjną od części ilastych gleby.
– stanowi podstawę właściwości buforowych gleby (stabilizuje odczyn roztworu glebowego)
– dostarcza mineralnych składników odżywczych dla roślin

W zakresie cech biologicznych

– jest układem fitosanitarnym. Dobrze rozwinięta materia organiczna zmniejsza presję patogenów
– zawiera i dostarcza substancje prowzrostowe

 

Usługa obejmuje analizę laboratoryjną jednej próby gleby na zawartość glebowej materii organicznej.
Analiza wykonywana jest w akredytowanym laboratorium, metodą termiczno-wagową.

 

× Jak mogę ci pomóc?