fbpx

Analizy mikroelementy

61,50  (z VAT)

Analiza laboratoryjna zasobności w mikroelementy: B, Zn, Mn, Cu, Fe

Opis

Laboratoryjne badanie mikroelementów

Bor (B)

Około 80% gleb w Polsce charakteryzuje się niską zawartością boru. Niedobór tego pierwiastka występuje najczęściej na glebach lekkich, kwaśnych, o małej zawartości próchnicy. Niedobór tego pierwiastka prowadzi do pogorszenia jakości konsumpcyjnej oraz przemysłowej produktów roślinnych. Wrażliwość roślin na niedobór boru jest zróżnicowana. Pierwiastek ten uczestniczy w kształtowaniu struktury ściany komórkowej, reguluje aktywność auksyn oraz obecny jest w syntezie kwasów nukleinowych i białek. Wpływa na wzrost korzeni. Przyczynia się do pobierania składników mineralnych, między innymi fosforu i potasu oraz na kwitnienie i zawiązywanie owoców. Również synteza i transport cukrów w roślinie jest warunkowana odpowiednią zawartością tego mikroelementu. Wpływa boru na wiązanie azotu atmosferycznego przez rośliny.

Cynk (Zn)

Rośliny nawożone tym pierwiastkiem odznaczają się lepsza zdrowotnością. Jego obecność również zwiększa efektywność nawożenia azotem. Bierze udział w procesach fizjologicznych zachodzących w roślinie. Jego liczne właściwości w bardzo korzystny wpływają na wysokość uzyskanego plonu. Szczególne wrażliwe na jego niedobór są drzewka owocowe, kukurydza i zboża.

Mangan (Mn)

Najwięcej manganu potrzebują młode rośliny, które szybko rosną i intensywnie się rozwijają. Mangan to jeden z ważniejszych mikroelementów dla zbóż. Z badań naukowych wynika, że zboża dobrze zaopatrzone w ten pierwiastek szybciej się rozwijają oraz wcześniej zakwitają. Mangan stymuluje ich wzrost i wpływa korzystnie na jakość ziarna. Ponieważ mangan odpowiada za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, wzrost rośliny oraz regulację hormonów roślinnych, dlatego długotrwały niedobór manganu u zbóż powoduje spadek ogólnej kondycji upraw, zaburza prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz zwiększa porażenie roślin przez choroby.

Miedź (Cu)

Aż 36% gleb w Polsce charakteryzuje się niedoborem miedzi, a zboża są szczególnie wrażliwe na brak tego pierwiastka. W wyniku deficytu miedzi rośliny bardzo wrażliwe – pszenica, owies i jęczmień mogą stracić do 80% plonu potencjalnego, gatunki średnio wrażliwe np. rzepak -15-40%. Miedź jest podstawowym składnikiem enzymów uczestniczących w wielu reakcjach w roślinie. Uczestniczy także w metabolizmie związków azotowych, dlatego aby dobrze wykorzystać azot mineralny, rośliny uprawne muszą mieć wystarczające zaopatrzenie w miedź.

Żelazo (Fe)

Żelazo zaliczane jest do pierwiastków warunkujących prawidłowy wzrost roślin oraz ich rozwój. Roślinami szczególnie wrażliwymi na niedobór tego pierwiastka są drzewa owocowe, warzywa czy kukurydza. Żelazo uczestniczy w procesie fotosyntezy i oddychania. Pełni ważną rolę w metabolizmie azotowym roślin, uczestnicząc w redukcji azotanów i wiązaniu azotu atmosferycznego. Bierze również udział w metabolizmie kwasów nukleinowych. Podstawowym skutkiem niedoboru żelaza jest zahamowanie syntezy chlorofilu oraz karotenu i ksantofilu.