fbpx

Monitoring azotu mineralnego. Pakiet 10 prób

Kategoria: Tagi: ,

2 091,00 5 904,00  (z VAT)

Pobranie prób i badanie zasobności azotu mineralnego.

Opis

Pobranie próbek gleby na potrzeby badania zasobności azotu mineralnego – N-NH4+ i N-NO3. Próby pobierane są z zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.
Próby pobierane z dwóch głębokości 0-30cm i 30-60cm.

Analiza wykonywana jest w akredytowanym laboratorium

Badanie gleby przeznaczone na potrzeby zarządzania mineralnym i naturalnym nawożeniem azotowym. Optymalny moment wykonania badania – zima.

Parametry

 • głębokość pobrania 0-30cm, 30-60cm.
 • ilość nakłuć składających się na próbę zbiorczą – 5
 • pobranie punktowe
 • objętość próbki zbiorczej: około 500ml.
 • próbka dostarczana do laboratorium w formie zamrożonej
 • mapy zasobności w postaci papierowej i cyfrowej.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z precyzyjnego i regularnego monitoringu azotu mineralnego – przeczytaj artykuł:

Wiosenne badanie azotu

 1. Zamawiasz pakiet prób (lub kilka pakietów) pobrania i analizy zasobności gleby w azot mineralny
 2. Jeden pakiet zawiera pobranie i analizę 10 punktów pomiarowych Twojego pola lub pól
 3. Powierzchnia z jakiej pobrane są próby jest dowolna, ale nie może być większa niż 200 ha na 1 pakiet
 4. Jeden pakiet czyli 10 punktów pomiarowych musi zawierać się w okręgu o promieniu 1 kilometra.
 5. Jeden punkt pomiarowy obejmuje powierzchnię 25 metrów kwadratowych (kwadrat 5 x 5 metrów)
 6. Jeden punkt pomiarowy składa się z pięciu nakłuć z głębokości do 60 centymetrów
 7. Gleba z głębokości 0-30 cm i 30-60 cm są pobierane oddzielnie
 8. Pobrane próby są pakowane do hermetycznych pojemników i mrożone
 9. Próby są dostarczane do laboratorium w przeciągu 24h od pobrania
 10. Badania laboratoryjne obejmują analizy zawartości przyswajalnych form azotu: NH4+ i NO3-
 11. Wyniki dostarczane są w ciągu 10 dni od pobrania
 12. Zasobność azotu wyrażona jest w mg N/100g gleby oraz kg N/ha