fbpx
/
571 Views0

Analizując w laboratorium zasobność potasu w badanej glebie, otrzymujemy wyniki w postaci jego ilości w jednostce wagowej gleby. Wartość przyswajalnej formy potasu (K2O) waha się od kilku do kilkudziesięciu miligramów w 100 gramach gleby

Wartości te są wygodne w przypadku planowania dawek nawożenia ze względu na popularne sposoby obliczania wymaganej ilości nawozów przy danej zasobności.

Typowa zawartość potasu w polskich glebach to 7-12 mg/100g gleby (niska), 12-20 mg/100g (średnia) i 20-25 mg/100g (wysoka). Gleby średnie.

Liczymy

Ale ile waży potas zgromadzony na naszym polu? W wielu przypadkach, jest to bardzo przydatna informacja. Spróbujmy to policzyć.

Na początek, obliczymy, ile „waży” hektar ziemi (gleby).

Przyjmijmy, że użytkowa warstwa pola to tylko 25 cm (tak zwana warstwa orna). Jednak to właśnie w niej przebiega większość procesów związanych z wegetacją roślin. Musimy również przyjąć, jaka jest gęstość naszej gleby. Gęstość objętościowa gleb mineralnych w Polsce waha się w przedziale 750-1900 kg/m3. Do naszych obliczeń wybierzemy wartość średnią, czyli 1500 kg/m3.

Liczymy:

1) 1 hektar równy jest powierzchni kwadratu o bokach 100 x 100 metrów czyli 10 000 m2

2) Objętość gleby na powierzchni 1 hektara równa się 10 000 m2 (powierzchnia) x 0,25 m (warstwa użytkowa) = 2 500 m3

3) Masę gleby na powierzchni 1 hektara obliczymy mnożąc jej objętość przez jej gęstość właściwą: 2 500 m3 x 1500 kg/m3 = 3 750 000 kg = 3 750 ton

Teraz już łatwo obliczymy, jaka jest masa potasu w glebie. Załóżmy, że w tabeli z wynikami otrzymanymi z laboratorium, wynika, że zasobność wynosi 15 mg/100 g. Liczmy dalej:

4) Przeliczamy ilość K2O na K: 15 mg x 0,83 =12,45 mg

5) 0,000 012 45 x 3 750 000 kg = 467 kg

Teoretycznie więc, na powierzchni jednego hektara, rośliny mają do dyspozycji prawie pół tony potasu. Wrażliwym punktem tego obliczenia, jest wymagana do kalkulacji gęstość objętościowa gleby która, dla poprawności obliczeń, powinna być zbadana.

Przydatna wiedza

Umiejętność przeliczania wyników laboratoryjnych zasobności w dany składnik pokarmowy na masę nawozu w glebie, będzie przydatna do analizowania wpływu nawożenia precyzyjnego. Szczególnie, w przypadku stosowania nawozów wieloskładnikowych.