fbpx
/
740 Views0

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, już niedługo będziemy mogli wjechać na pola z pierwszą dawką azotu w tym roku. Jak zaplanować dawkę we właściwy sposób? Przedstawiamy trzy pomysły, które możesz bez problemu zrealizować w swoim gospodarstwie.

Przede wszystkim precyzyjnie – czyli zmiennie

a dokładnie rzecz biorąc, odpowiednio do lokalnego zapotrzebowania roślin. A zróżnicowanie jest spore. W zależności od stanowiska (które warunkuje przecież podaż azotu i stymuluje warunki wzrostu roślin), optymalna dawka może zmieniać się od 0 (ale pamiętając o siarce, aż tak nisko nie schodzimy) nawet do 200% w stosunku do przeciętnej dawki.

Decyzję o zróżnicowaniu pierwszej dawki możemy oprzeć na trzech źródłach informacji:

  • badając „azotowy magazyn” gleby, czyli jej zasobność w azot mineralny (NMIN)
  • na podstawie wiedzy o teksturze gleby pochodzącej ze skanowania elektromagnetycznego gleby
  • na podstawie stref produktywności gleby pochodzących z wieloletnich obserwacji satelitarnych

Omawiamy je szczegółowo poniżej.

Pomysł 1: Ile jest azotu w glebie

Czyli metoda bezpośredniego uzupełnienia zasobów glebowych do poziomów wymaganych przez rośliny. Metoda ta wymaga jednak wiarygodnych danych, a te będą zagwarantowane tylko i wyłącznie w wysokim reżimie procesu pobierania próbek i analizy :

  • próbka z głębokości 0-60 cm lub 0-90 cm i odpowiednio 2 lub 3 warstwy. Odpowiednio do uprawy,
  • próbka pobrana z powierzchni nie większej niż 4 ha,
  • próbki pobrane ze stref jednorodnych
  • po pobraniu próbki zamykane hermetycznie i mrożone
  • dostarczane do laboratorium w ciągu 48h
Mapa zasobności gleby w azot mineralny, 0-60 cm.

Dawkę nawożenia obliczamy na podstawie wzoru
NDAWKA = NZAPOTRZEBOWANIE /2 -NGLEBOWY

Tworzymy mapę nawożenia VRA

Proces nie jest skomplikowany i polega na zastosowaniu formuły która przelicza zawartości poszczególnych stref na dawki nawożenia. Najczęściej stosujemy masę konkretnego nawozu stosowanego przez klienta, unikamy w ten sposób komplikacji przy przeliczaniu masy czystego składnika w rozsiewaczu.

Gotowa mapa nawożenia

Pomysł 2: Gleba decyduje o plonie

szczególnie w ostatnich latach, kiedy doświadczamy suszy. W takich sezonach o plonie decyduje gleba. Zróżnicowanie plonu w ramach jednego pola zależy w związku z tym od możliwości gromadzenia wody przez gleby o różnej strukturze, w zależności od zawartości piasku, żwiru czy iłu.

Taka wiedzę zapewnia mapowanie przewodności elektrycznej gleby skanerem EC. Jeżeli jeszcze jej nie posiadasz, skontaktuj się z nami i zamów usługę.

Powyżej mapa EC gleby przykładowego pola. Zakres przewodności od 7 do 19 mS/m. Na podstawie przyjętych założeń, tworzymy formułę, która różnicuje dawkę nawożenia w zależności od stanowiska.

Przykładowa modyfikacji dawki: dawka azotu (czysty składnik) dla średniej gleby: 70 kg/ha, przy niskim EC: 40 kg/ha, przy wysokim EC: 100 kg/ha. Dawka średnia 70 kg/ha obliczona dla zapotrzebowania dla danej rośliny przy danym plonie
Gotowa mapa nawożenia (kg/ha N).

Tip: Powyższe 2 opcje tworzenia map nawożenia można agregować i stworzyć nawożenie azotowe na podstawie obu parametrów jednocześnie- zasobności gleby (główny parametr) oraz kategorii gleby (parametr uzupełniający)

Pomysł 3: Strefy produktywności OneSoil®

Pozyskując i przetwarzając dziesiątki zdjęć multispektralnych biomasy i wybarwienia roślin przez kilka ostatnich sezonów, jesteśmy w stanie uchwycić tendencję pola do plonowania. Część pola zdecydowanie plonuje lepiej od pozostałych i odwrotnie. Zróżnicowanie te to najczęściej skutek dostępności wody i zdolność jej magazynowania przez gleby o różnych parametrach.

Platforma OneSoil® pozwala na łatwe przygotowanie aplikacji nawożenia azotem na podstawie stref zróżnicowanego plonowania danego pola.

Pierwszym etapem jest pozyskanie raportu o interesującym nas polu:

Następnie tworzymy mapę cyfrowego nawożenia, podając dawkę średnią. Zwróćcie uwagę, że algorytm podaje procentowe zróżnicowanie przeciętnego plonowania. Znając wydajność danego pola z wagi kombajnu, możemy dokładnie określić zróżnicowanie plonowania w t/ha i dopasować optymalne dawki nawożenia.

Ostatnim krokiem jest wysłanie cyfrowej mapy aplikacyjnej co możemy zrobić zdalnie, korzystając z modemu OneSoil® do dwukierunkowej wymiany danych.

Która metoda dla mnie?

Jakimi danymi o polu dysponujesz? Od tego zależy, którą metodę wykorzystasz.

Skontaktuj się z nami – sprawdzimy Twoje zasoby i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie!

Zimowy Monitoring azotu mineralnego. Grudzień 2023 – Luty 2024

2 829,00 19 803,00  (z VAT)

Pobranie prób i ekspresowe badanie zasobności azotu mineralnego.

× Jak mogę ci pomóc?