fbpx
/
1,412 Views0
Gleba próchnica, materia organiczna

250 000 litrów wody.

Ta wartość to  ilość wody jaką jest w stanie zabsorbować glebowa materia organiczna na powierzchni jednego hektara.

Albo dokładniej…

Tyle DODATKOWEJ wody wchłonie, przechowa i udostępni dla roślin materia organiczna stanowiąca 1% masy gleby, przy założeniu że warstwa próchnicza ma 25cm.

25 kg azotu mineralnego.

To kolejna wartość opisująca efekt SOM(glebowej materii organicznej) na  uprawę. Każdy 1% próchnicy i każde 25 cm głębokości warstwy próchniczej co roku dostarcza do roztworu około 25 kg azotu.

Mam nadzieję ze te dwie wartości będą pobudzą waszą wyobraźnię i zainspirują do myślenia o materii organicznej przy podejmowaniu każdej decyzji tyczącej się gleby.

Ale wróćmy do podstaw.

Dlaczego glebowa materia organiczna jest tak istotna?

Ponieważ to właśnie materia organiczna stanowi o istnieniu biologicznie czynnej warstwy, którą nazywamy GLEBĄ. Spójrzmy na dwa skrajne przykłady.

Gleba inicjalna - skalista
Gleba inicjalna – skalista
  • Gleba inicjalna, skalista. Wietrzenie skały w wyniku oddziaływania warunków klimatycznych powoduje powstanie pęknięć. Każde takie pęknięcie to miejsce w którym może następować akumulacja drobnych frakcji skały i najmniejszej nawet ilość resztek organicznych różnego pochodzenia. Resztki te stanowią środowisko życia i zapewniają energię drobnoustrojom. W ten sposób powstaje najprymitywniejsza, pierwsza gleba. Ale nawet ona wystarcza aby podtrzymać egzystencję i rozwój pierwszych roślin.
Hortisol – antropogeniczna gleba ogrodowa
Hortisol – antropogeniczna gleba ogrodowa
  • Hortisol – gleba ogrodowa. Gleba przekształcona przez człowieka, drogą dziesiątek albo i setek lat uprawy i nawożenia w warunkach ogrodniczych. W sprzyjającym klimacie gleba taka może mieć żywą warstwę próchniczą grubości ponad 100 cm, warstwę o bardzo wysokiej aktywności organizmów glebowych, w której obieg składników odżywczych jest bardzo intensywny. Co charakteryzuje tą glebę – bardzo wysoki udział glebowej materii organicznej. Gleba taka jest najproduktywniejszym środowiskiem uprawy. Choć trzeba pamiętać że zarówno ilość materii organicznej jak i produktywność jest efektem aktywnego zarządzania glebą i dostarczania do niej dużej ilość materii zewnętrznej.
Ogród warzywny przy pałacu w Nieborowie, założony w 1770 roku
Ogród warzywny przy pałacu w Nieborowie, założony w 1770 roku

Spektrum które jest przez te gleby ograniczone to w gleboznawstwie spektrum „kultury glebowej”. Oznacza ono ni mniej ni więcej tylko grubość warstwy próchniczej i odsetek materii organicznej w glebie.

A czym jest glebowa materia organiczna. Jak sama nazwa wskazuje – to części układu glebowego należące do świata żywego bądź z niego pochodzące. Są to zarówno organizmy glebowe, jak i resztki roślin – w formie nieprzetworzonej jak i rozłożonej przez mikroorganizmy glebowe do prostszych związków.

Tutaj trzeba zauważyć że historycznie (a w podręcznikach czy uczelniach po dziś dzień) wyróżniano oddzielną formę glebowej materii organicznej zwaną humusem – rozumianą jak resztki roślinne które podlegały procesowi humifikacji tworzącym oddzielne, bardzo trwałe agregaty zwane huminami czy kwasami humusowymi. Obecnie wiemy że jest to definicja nieprawidłowa, ale to temat na oddzielny wpis. Z tego powodu będę posługiwał się określeniem glebowa materia organiczna jako lepiej oddającym charakter.

A jakie znaczenie ma glebowa materia organiczna ma dla produkcji rolnej?

Dowiesz się w kolejnej części cyklu

Glebowa materia organiczna – czarne złoto twojego pola

 

Jak zbadać glebową materię organiczną?

Skanowanie glebyTruesoil® MultiScan 30ha!

× Jak mogę ci pomóc?