fbpx
/
1,016 Views0
Gleba próchnica, materia organiczna

A jakie znaczenie ma glebowa materia organiczna ma dla produkcji rolnej?

Glebowa materia organiczna oddziałuje pozytywnie na wszystkie cechy gleby.

W zakresie cech fizycznych

 • – stanowi podstawę tworzenia się właściwej, agregatowej struktury gleby, poprawiając stosunki wodne i powietrzne
 • – zabarwia glebę, przyspieszając jej ogrzewanie
 • – reguluje porowatość, lepkość i zwięzłość gleby
 • – zwiększa pojemność wodną gleby

W zakresie cech chemicznych

 • – ma decydujące znaczenie w określaniu pojemność sorpcyjnej gleby. Materia organiczna ma 2-30 razy większa pojemność sorpcyjną od części ilastych gleby.
 • – stanowi podstawę właściwości buforowych gleby (stabilizuje odczyn roztworu glebowego)
 • – dostarcza mineralnych składników odżywczych dla roślin

W zakresie cech biologicznych

 • – jest układem fitosanitarnym. Dobrze rozwinięta materia organiczna zmniejsza presję patogenów
 • – zawiera i dostarcza substancje prowzrostowe

Jak widać glebowa materia organiczna jest nie do przecenienia. Czarne złoto to nie jest określeniem przesadzonym.

A mimo to nie wygląda na to aby SOM cieszyła się należnym jej szacunkiem. Z badań i szacunków IUNG Puławy wynika że do 2030 roku w Polskich glebach stracimy średnio 0,8% materii organicznej. Strata ta jest efektem niewłaściwej agronomii.
Do podstawowych przyczyn straty SOM należą

 •  utrzymywanie stale ujemnego bilansu dopływu materii organicznej, poprzez np. usuwanie słomy z pola bez zastępowania jej obornikiem
 •  uproszczony, niewłaściwy płodozmian
 •  niezrównoważone nawożenie, ze zbyt dużym udziałem nawożenia azotowego.
 •  brak stosowania poplonów i międzyplonów okrywających glebę.
 •  głębokie prace uprawowe, takie jak orka, mocno wpływające na strukturę gleby.

Ale na szczęście nie wszystko stracone. Właściwa gospodarka pozwala utrzymywać a nawet poprawiać bilans SOM.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług wspomagających wzrost poziomu glebowej materii organicznej

W kolejnych częściach cyklu dowiecie jak zarządzać glebową materią organiczną, jak o nią dbać i zwiększać jej zasoby. Dowiecie się jak informację o ilość glebowej materii organicznej wykorzystać w podejmowaniu decyzji agronomicznych i ile można na tym zyskać.

Jak zbadać glebową materię organiczną?

 

× Jak mogę ci pomóc?