fbpx
6,393 Views

Skanowanie gleby EM-38

Pierwszym i podstawowym zmiennym czynnikiem który pojawia się w uprawie jest jakość stanowiska. Żyzność, pojemność kompleksu sorpcyjnego, zdolność do utrzymania wilgoci bądź odprowadzenia nadmiaru wody - to parametry które wynikają wprost z mechanicznej struktury gleby. Gleba piaszczysta, ilasta, glinasta, mady, albo dowolna mieszanka powyższych występują ze zmiennym nasileniem na polach uprawnych. Precyzyjne skanowanie gleby EM-38 daje wiarygodną informację na temat charakteru gleby, na której prowadzona jest produkcja roślinna, która jest bezcenna.

Precyzyjna informacja

EM-38 to skaner glebowy pozwalający otrzymać precyzyjną i dokładną informację na temat zmienności struktury gleby w obrębie pola. Informacja ta jest następnie wykorzystywana na wszystkich etapach implementacji precyzyjnego rolnictwa. Wykorzystujemy ją do zaplanowania jednorodnych parceli pobierania prób gleby, dzięki czemu osiągamy najwyższą dostępną obecnie jakość badania gleby, co przekłada się wprost na jakość strategii zmiennego nawożenia.

Skanowanie EM-38
Struktura mechaniczna gleby - skanowanie EM-38

Wysoka rozdzielczość pomiaru

Pomiar struktury mechanicznej gleby wykonywany jest z rozdzielczością do 2000 pomiarów na hektar, a dzięki bezkontaktowemu charakterowi badania za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego, badanie jest możliwe bez względu na stan pola, rodzaj uprawy czy wilgotność gleby. Możliwe jest nawet badanie na polach pokrytych śniegiem.

Skanowanie gleby w połączeniu z cyklicznym badaniem zasobności glebowej jest podstawą do precyzyjnego wysiewu nawozów i jest niezbędnym narzędziem współczesnego rolnictwa.

Parametry pomiaru

Skaner glebowy GEONICS EM-38 MK2 (drugiej generacji)

Głębokość skanowania:
1,0 m (dipol pionowy) lub 0,5 m (dipol poziomy)
Częstotliwość pomiaru: 10 pomiarów/sekundę
Rozdzielczość pomiaru: 2000 punktów/ha
Rejestracja: GPS RTK
Wizualizacja wyników: mapy cyfrowe PDF lub SHP

Zastosowanie skanowania gleby

precyzyjne badanie zasobności glebowej
wyznaczanie stref potencjału plonowania
• weryfikacja i kontrola pojemności wodnej i nawadniania
zmienny wysiew nasion
dopasowanie poziomu nawożenia

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia skanowania gleby EM-38 w badaniu gleby odwiedź Akademię Rolnictwa Precyzyjnego

Akademia Rolnictwa Precyzyjnego

 

× Jak mogę ci pomóc?