fbpx
Skanowanie gleby Truesoil Multiscan
4,021 Views

Nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć...

Gleba, a właściwie jej zmienność przestrzenna (zarówno horyzontalna jak i wertykalna), powoduje, że rośliny uprawne zachowują się inaczej - inaczej reagują na "pożywienie", w inny sposób korzystają z dostępnej wody (której dostępność jest również ściśle związana z "rodzajem" gleby). Oczywiście, w efekcie, również różnie plonują i na dodatek, różnie w różnych uwarunkowaniach pogodowych.

Aby poznać precyzyjnie warunki, w jakich przyszło roślinom wegetować, a co za tym idzie, dopasować właściwie zabiegi nawożenia i ochrony roślin, naszym klientom premium, oferujemy usługę mapowania pola i szczegółowej analizy czynników plonotwórczych - TRUESOIL MULTISCAN.

Dostarczamy zobrazowania przestrzenne następujących informacji związanych z glebą i ich pochodnych:

Dane pozyskiwane bezpośrednio

  • EC (elektrokonduktancja gleby) profilu do 60 cm, mapa tekstury gleby - rozdzielczość 10m x 10 m (100 punktów/ha)
  • OM (zawartość materii organicznej - próchnicy, węgla organicznego) wierzchniej warstwy gleby, miara "żyzności" stanowiska - rozdzielczość 10m x 10 m (100 punktów/ha
  • pH (kwasowość gleby) rozdzielczość 30m x 30m (10 punktów/ha)

Zastosowanie

Strefy zarządzania (na podstawie EC, OM, agregowane)

Precyzyjne mapy kategorii agronomicznej gleby

Rekomendacje dawek (obsady) wysiewu

Weryfikacja dawek nawożenia azotowego na podstawie pomiaru TRUAS

Mapa rekomendacji dawki aplikacji herbicydów, uwzględniająca zdolność gromadzenia herbicydu

Mapa pojemności wodnej (zdolność gromadzenia wody), pozwala na wyznaczenie stref o wysokim ryzyku suszowym

Mapa CEC (pojemność wymiany kationowej). Miara "zdolności" gleby do gromadzenia składników pokarmowych dostępnych roślinom

Model terenu 3D, pozyskany podczas skanowania, dokładność RTK.

× Jak mogę ci pomóc?