fbpx
/
1,088 Views0

Trwa wielkie odliczanie do 1-go marca. Sprzęt gotowy, nawozy kupione. Można startować z pierwszą dawką nawożenia azotowego w tym roku. Rośliny czekają!

Pozostaje podjęcie jeszcze jednej, kluczowej , jakże ważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Jaka dawka azotu w 2022 roku?

Wszyscy znamy wzory i wyliczenia służące uzyskaniu optymalnej dawki nawożenia, dla porządku, przypomnijmy podstawy:

Nn = (P x Pj) – Nmin (0-90 cm), gdzie

Nn – dawka nawozowa azotu, kg N/ha,

P – zakładany plon nasion, t/ha,

Pj – pobranie jednostkowe azotu, kg N/1t nasion + odpowiednia masa słomy,

Nmin – zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie do 60 cm

I ta ostatnia dana jest kluczowa. Potrzebujemy zbadać zasobność gleby w azot mineralny. Tuż przed nawożeniem.

Nie dziwi więc fakt ogromnego zainteresowania badaniami glebowymi w tym sezonie. Nie wszyscy jednak zdążyli lub byli w stanie pobrać próby ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. A ci którzy pobrali próbki, ze względu na brak dostępu do szybkich analiz, wyniki dostaną dopiero za 3-4 tygodnie… (zobacz naszą 10-dniową technologię badania azotu).

Pewnym rozwiązaniem jest przyjęcie danych uśrednionych, typowych, czyli:

Średnie zasobności gleby w azot:

gleba bardzo lekka: 49 kg N/ha, gleba lekka: 59 kg N/ha, gleba średnia: 62 kg N/ha, gleba ciężka: 66 kg N/ha*

*Dane za Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Czy mamy jednak typowy rok? I czy wartość średnia ma jakieś znaczenie dla nas, rolników? Czy wiesz, że średni wzrost mężczyzny w Polsce to 177,3 cm, a kobiety to164,6 cm?  Jednak czy taka wiedza komuś służy? Nie istnieją przecież „średnie” rozmiary ubrań.

Zasobność gleby w azot w Polsce. Luty 2022

Zobaczmy, jak to wygląda w tym roku.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wynik zasobności z wybranych województw. Jak widać, zróżnicowanie jest spore.

Zasobność azotu w kg N/ha w wybranych województwach. Warstwy 0-30 cm, 30-60 cm oraz suma.

Jak widać, w większości gospodarstw,  rzeczywiste wartości znacznie odbiegają od tych teoretycznych.

 

Ale znacznie ważniejszą informacją jest to, że zasobności gleby są bardzo zróżnicowane lokalnie.

Bardzo duża zmienność zasobności gleby w azot na polu

Sprowadzanie zasobności gleby w azot do średnich wartości nie wiele daje. Okazuje się, że, lokalne różnice są ogromne! Proszę zobaczyć.

Lokalne zróżnicowanie zasobności gleby w azot mineralny

Pokazane na wykresie wartości obrazują, jak mocno zmienia się zasobność azotu w ramach danego gospodarstwa. Przykładowo, zmienność 50% może wskazywać, że pomimo średniej 75 kgN/ha, w poszczególnych gospodarstwach, zasobności wahały się do 16 kgN/ha do ponad 128kgN/ha! Zastosowanie średniej dawki przyniosłoby więc bardzo duże straty.

Konieczne jest  precyzyjne nawożenie azotem

Ze względu na tak dużą zmienność lokalną, niezmiernie istotnym jest nawożenie precyzyjne z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb w danym miejscu pola. Poniżej zamieszczamy przykładową mapę nawożenia dla kukurydzy. Mapa ta, w wersji cyfrowej, trafiła do rozsiewacza.

Mapa nawożenia azotowego w kukurydzy

Nawożenie azotem buraków cukrowych i kukurydzy

Zostało jeszcze kilka tygodni do siewu buraków cukrowych, jest więc szansa na zbadanie zasobności gleby w azot i zastosowanie dopasowanych dawek. Lepsze to, niż zgadywanie.

 

× Jak mogę ci pomóc?