/
360 Views0

Twoje maszyny potrzebują map wysokiej rozdzielczości!

(zobacz część #1)

Utwór glebowy nie rozkłada się w sposób regularny i przewidywalny. Nałożenie 1-hektarowej siatki na mapę skanowania próchnicy (OM) pokazuje, jak duża jest zmienność wewnątrz większości komórek. Często, w ramach jednej komórki można znaleźć wszystkie rodzaje gleb. Rozmiar siatki wynosi 100 metrów, co oznacza, że współczesny siewnik, rozsiewacz czy opryskiwacz który posiadasz, może zastosować wiele różnych dawek w ramach każdej komórki, dopasowując się do rzeczywistego zróżnicowania która zostanie wykryta przy pomocy skanowania TrueSoil Multiscan.

Mapa skanowania próchnicy (przejazdy co 15 metrów)

Mapy przydatności rolniczej, mapy suszy a tym bardziej mapy kategorii rolniczej posiadają zdecydowanie zbyt niską rozdzielczość dla zastosowań rolnictwa precyzyjnego. Zostały stworzone w zupełnie innym celu i w czasach. Nie jako źródło informacji dla nowoczesnych siewników czy rozsiewaczy. Aplikacja azotu lub nasion na podstawie takich, map zamiast na podstawie map rzeczywistej zmienności glebowej, może doprowadzić do poważnych strat finansowych.

Mapa skanowania pojemności wymiany kationowej (CEC)
Mapa skanowania pojemności wymiany kationowej (CEC)

Gwarancja jakości danych

Proces pozyskiwania danych, walidacji i ich przetwarzania, objęty jest szczegółowymi procedurami kontroli jakości które gwarantują uzyskanie wartościowych i wiarygodnych danych o glebie
1. Skanery Veris są dokładnie sprawdzane i kalibrowane przed każdym mapowaniem
2. Dane zbierane w czasie skanowania są kontrolowane i rejestrowane za pomocą dedykowanego oprogramowania
3. Mapy skanowania są kalibrowane za pomocą fizycznych próbek gleby poddawanych analizie laboratoryjnej (pH, CEC, OM)
4. Poprawność i jakość danych jest skrupulatnie sprawdzana podczas dalszego procesingu

Głowice pomiarowe pH i próchnicy skanera Veris U3

Field Fusion. Fuzja danych czyli synergia wartości danych o glebie.

Pozyskane mapy można zastosować bezpośrednio je analizując, wyciągając wnioski i podejmując odpowiednie działania.
Jednak prawdziwą wartość można uzyskać dopiero po połączeniu 2, 3 lub więcej  map.

Zobacz jakie informacje możesz uzyskać poprzez połączenie zebranych danych z wykorzystaniem dedykowanych algorytmów:

Efekty połączenia wybranych parametrów gleby

 

W tabeli poniżej, znajdziesz informację, jakich parametrów gleby potrzebujesz do zarządzania poszczególnymi zabiegami

Nakłady Cel zarządzania dopasowanego do miejsca Rola gleby Parametry gleby
Siew. Obsada roślin Dopasowanie obsady o potencjału produkcyjnego gleby Kukurydza: większa obsada na obszarach o większym potencjale, najczęściej ze względu na zdolność magazynowania wody EC

OM

Topografia

Azot mineralny Regulacja dawki N zgodnie z potrzebami roślin i naturalnymi zasobami dzięki mineralizacji Materia organiczna mineralizuje azot w czasie sezonu wegetacyjnego. Powiązanie tych zasobów N z potrzebami roślin pozwala na optymalną dawkę i czas nawożenia EC

OM

Topografia

Azot mineralny Badanie strat azotu w czasie sezonu i monitoring po zbiorach N może być tracony poprzez denitryfikację i wypłukiwanie. Tekstura gleby i topografia mają największy wpływ na jego mobilność EC

Topografia

Wapno, kreda, siarka Regulacja pH dla zapewnienia maksymalnej dostępności składników pokarmowych Identyfikacja stref wysokiego i niskiego pH w celu precyzyjnej aplikacji wapna, kredy i siarki pH
P, K i inne składniki pokarmowe Wyznaczenie miejsc poboru prób glebowych do oznaczenia zasobności Wybór miejsc pobrania prób glebowych w oparciu o strefy o różnym wykorzystaniu składników pokarmowych, strat i możliwości magazynowania EC

OM

Topografia

Nawadnianie Regulacja nawodnienia Veris pozwala na wyznaczenie reprezentatywnych dla pola punktów umiejscowienia sensorów wilgotności EC

OM

Topografia

Nicienie Identyfikacja stref wzmożonej aktywności nicieni Veris pozwala zmapować strefy o wzmożonej populacji nicieni EC

OM

Topografia

Odmiany Dopasowanie właściwej odmiany do konkretnej gleby Veris wskazuje siewnikowi w jakich miejscach siać daną odmianę EC

OM

Topografia

pH

 

A już w następnym, ostatnim odcinku mini serii, przyjrzymy się konkretnym mapom pomiarowym i aplikacyjnym.