fbpx
/
2,375 Views0

Rzepak ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem azotu. Na wytworzenie 1 tony plonu musi pobrać z gleby od 50 do 60 kg azotu. Czyli dla docelowego dla większości gospodarstw w Polsce plonu w wysokości 4 tony z 1ha potrzebuje od 200 do 240 kg N/ha

Dramat na rynku nawozów azotowych

Nikt, w swoich najśmielszych spekulacjach, nie przewidział cen obecnych nawozów azotowych. Cena czystego składnika osiągnęła już pułap 8 zł za 1 kg!

Nie należy spodziewać się spadków ich cen do końca 2022 roku. Nie dość, że ceny są wysokie, to stale rosną, a na dodatek występują braki u dystrybutorów, którzy ze względu na dość dziwną i właściwie nieprzewidywalną sytuację, obawiają się zamawiać towar od producentów.

Sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji

Niestety, trzeba ograniczyć dawki nawozów azotowych dla roślin. I to często wbrew osobistym przekonaniom czy praktykom z poprzednich sezonów.

Ale do jakiej wartości? Przy jakiej minimalnej dawce rzepak wygeneruje optymalny plon? Przecież nikt nie chce tracić plonu, szczególnie przy tak wysokich cenach rzepaku jak obecnie.

Co możemy zrobić? Na pewno trzeba przyjąć, że każdy kilogram azotu ma znaczenie – zarówno jeżeli chodzi o koszty jaki i zyski.

Pobieranie próbek azotu

Terminy i dawki nawożenia rzepaku ozimego azotem

Pierwsza dawka azotu powinna trafić na pola jeszcze przed ruszeniem wiosennej wegetacji. Wilgotna po zimie gleba ułatwi dostępność azotu dla roślin. Ze względu na regulacje prawne, będą to pierwsze dni marca. Pierwsza dawka azotu, jako strategiczna dla plonu, powinna stanowić około 2/3 całkowitej dawki.

Druga dawka powinna być zaaplikowana nie później niż 4 tygodnie przed kwitnieniem rzepaku. Takie rozłożenie dawek zagwarantuje najlepsza akumulację azotu przez rzepak ozimy.

Optymalne minimum

W tym sezonie należy dostarczyć roślinom dokładnie tyle azotu, ile potrzebują. Nie więcej (nikogo nie stać na marnowanie nawozu, który w nadmiarze po prostu się „ulotni” z gleby) i nie za mało (jest ciężko, ale nasze roślin nie mogą głodować!)

Skąd azot w glebie?

Azot, w formach przyswajalnych dla roślin, dostarczany jest do gleby poprzez:

 • Mineralizację resztek pożniwnych (słoma, poplon)
 • Nawożenie organiczne (obornik, gnojowica)
 • Nawożenie mineralne
 • Przemiany nieprzyswajalnych form azotu w formy przyswajalne NH4+ (amonifikacja) i NO3- (nitryfikacja)

Należy pamiętać, że azot jest równocześnie tracony, poprzez:

 • wypłukiwanie w głębsze warstwy gleby (gleby lekkie)
 • oraz przemianę w formy nieprzyswajalne – denitryfikację (gleby ciężkie).

Metoda racjonalna, czyli liczymy wymaganą dawkę nawożenia

Aby ustalić  ilość azotu, którą trzeba uzupełnić glebę w ramach pierwszej dawki wiosenniej, należy podstawić do prostego wzoru posiadane informacje:

Dawka N [kg] = oczekiwany plon [T] x 60 kg- zasobność N w glebie 0-60 cm [kg]

Potrzebujemy dokładnych i aktualnych danych

Zasobność azotu zmienia się wraz z przebiegiem sezonu wegetacyjnego.

Dlatego do precyzyjnego obliczenia potrzebnej dawki startowej należy wykonać precyzyjne analizy zasobności azotu glebowego. Im bliżej dnia aplikacji nawozu, tym lepiej.

Do tego celu służy usługa NTrend, dzięki której można bardzo dokładnie określić zasobność azotu mineralnego w glebie. Takie dane mogą służyć do obliczenia właściwych dawek i przygotowania cyfrowych map aplikacyjnych dla pierwszej, startowej dawki azotu.

W systemie NTrend, próbki gleby pobrane z warstw 0-30-60 cm lub 0-30-60-90 cm są mrożone do -20 stopni i przesłane tego samego dnia do laboratorium. Po 7 dniach wyniki analiz są już gotowe.

Kluczowym w systemie NTrend jest miejsce i sposób pobrania próbek gleby.

NTrend®, czyli jak poprawnie pobrać próbki na azot

Miejsca do monitoringu wyznaczane są na podstawie skanowania gleby, w którym dane pole jest mapowane pod względem:

 • pojemności kompleksu sorpcyjnego
 • tekstury gleby
 • zawartości materii organicznej
 • elewacji terenu
 • nachylenia
Mapa miejsc zagrożonych stratami azotu. Na jej podstawie określane są miejsca poboru prób gleby na zasobność azotu mineralnego.

Ile kosztuje badanie azotu?

Pobranie 1 próbki gleby na azot, dla 3 warstw (0-30-60-90) kosztuje od 140 zł netto. Dzięki systemowi NTrend, jedna próba może reprezentować od 10 do 20 hektarów powierzchni pola.

Średnie zyski naszych klientów wynoszą kilkaset złotych na każdy hektar badanych pól w ciągu jednego sezonu!

Pamiętać o siarce

Aby nawożenie azotem było efektywne, nie należy zapomnieć o siarce. Jej niedobór będzie miał negatywny wpływ na rozwój rzepaku i zawartość tłuszczu w nasionach. Nawożenie tym pierwiastkiem powinno mieć wartość około 1/5 dawki azotu.

Nawożenie rzepaku. Cyfrowe mapy aplikacyjne

Dzięki dokładnym danym o zmiennej zasobności azotu, można przygotować precyzyjną mapę aplikacyjną dla rozsiewacza lub opryskiwacza.

Co z drugą dawką?

Powyższa strategia jest jak najbardziej słuszna dla pierwszej, startowej dawki dla rzepaku.

A co z drugą? Zgodnie z naszymi rozważaniami, zasobność azotu w glebie z początku lutego może być zdecydowanie inna pod koniec marca. Co wtedy?

Na pomoc przychodzą zaawansowane technologie multispektralnych analizatorów roślin.

Analizator azotu Augmenta w rzepaku

Z pomocą przychodzi analizator zamontowany na dachu ciągnika, który w sposób ciągły mierzy stan odżywienia roślin w azot. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji potrafi obliczyć potrzebną dawkę nawozu i przekazuje ją do rozsiewacza. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym.

Stosowanie sensora Augmenta gwarantuje dopasowanie dawki dla każdego miejsca na polu oferując realne oszczędności.

Analizator azotu Augmenta

Jak widać, zaawansowane technologie oraz najnowsza wiedza dają szansę na optymalne nawożenie rzepaku.

× Jak mogę ci pomóc?